Terény na stopy

ORGANIZACE NA STOPÁCH

Tým na stopách:

• Vedoucí stop: Alexandra Dobrovičová

• Kladeči stop: Ivan Lahuta, Jan Václavek, Marcel Funiok, Pavel Ocieczek

• Závodčí na stopy: Luboš Viliš (mob.: 721527095)

Jaromír Lach (mob.: 774667033)

• Koordinátorky na stopách: Adéla Frantesová a Marta Marková

Instrukce k organizaci na stopách:

• Stopy se budou klást v travnatých terénech ve dvou lokalitách. Dojezd na stopy se pohybuje okolo 4 km v sobotu a kolem 15 km v neděli a pondělí.

• Závozy na stopy budou z parkoviště u stadionu po skupinkách (3 závodníci). Zavážet budou střídavě dva pánové s označenými auty:

1. Luboš Viliš (typ auta FORD FOCUS barva STŘÍBRNÁ) SPZ 4T75820

2. Jaromír Lach (typ auta PEUGEOT BOXER – DODÁVKA barva bílá) SPZ 5T63010

• Sraz závodníků k odvozu na stopy bude minimálně 45 minut před časem vypracování 1.stopy dané skupiny závodníků. Kvůli snadné identifikaci závodníků pro závodčí na stopy budou mít závodníci před odjezdem již oblečená startovní čísla a budou se hlásit závodčímu.

• Po příjezdu na terény proběhne u koordinátorek stop losování pořadí stop dle startovních čísel, která budou mít závodníci oblečená. Koordinátorky budou po losování instruovat závodníky a směřovat je k jednotlivým prostorám jejich stop.

• Prostory pro každou stopu jsou označeny čtyřmi kolíky. Rovněž jsou pomocí kolíků vyznačeny přístupové koridory ke stopám. Prosíme pohybujte se pouze v těchto koridorech a nevstupujte do vyznačených míst pro stopy!!!

• Po vypracování a vyhodnocení stopy rozhodčím proběhne přímo na místě kontrola identity každého psa kladečem za přítomnosti rozhodčího.

• Hárající feny mají vyhrazené terény na stopy, prostory k venčení a přístupy k nim a jsou v dostatečné vzdálenosti odděleny od ostatních stop.

• Psi, kteří se budou pohybovat v terénech stop budou pod kontrolou svých psovodů a nebudou pouštěni na volno.

• Odjezdy ze stop nejsou organizované. Každý závodník odjíždí ze stop sám. Závodčí nemůže čekat, protože musí jet pro další skupinu závodníků.

• Na závěr vás všechny prosíme abyste se po vypracování svých stop nezdržovali v blízkém okolí následujících, aktuálně vypracovaných stop a nerušili tak práci ostatních dvojic na stopě. Buďte prosím k sobě ohleduplní. Toto rovněž platí i pro případné diváky na stopách. Většina stop bude viditelná i z větší dálky, takže i diváci zajisté o nic nepřijdou.

Terény na stopy budou travnaté, foto ze dne 13.6.